GiveAway Voorwaarden

1. De organisator van de wedstrijd is Stand Up Paddle Board World.

2. Medewerkers van Stand Up Paddle Board World of hun familieleden of anderen die op enigerlei wijze verbonden zijn met de wedstrijd of die helpen bij het opzetten van de wedstrijd, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

3. Er is geen inschrijvingsgeld en geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze wedstrijd.

4. De geschatte prijswaarde is €499.

5. De wedstrijd begint op 01-12-2020 en eindigt op 21-12-2020. Na deze datum zijn er geen verdere inschrijvingen meer toegestaan voor de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor om de begin- of einddatum te wijzigen.

6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet worden ontvangen.

7. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in het geval van een ramp, oorlog, civiele of militaire onlusten, overmacht of een daadwerkelijke of verwachte overtreding van een toepasselijke wet of regelgeving of een andere gebeurtenis die buiten de controle van de promotor valt. Eventuele wijzigingen in de wedstrijd zullen zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers worden meegedeeld.

8. De organisator is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige prijsgegevens die door een derde partij in verband met deze wedstrijd aan een deelnemer worden verstrekt.

9. Er wordt geen alternatief voor de prijzen in geld aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wij behouden ons het recht voor om een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde zonder voorafgaande kennisgeving.

10. De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle deelnemers die voldoen aan de aangegeven criteria om deel te nemen aan de wedstrijd.

11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gebracht met instructies voor het claimen van de prijs. Als de winnaar niet binnen 14 dagen na de kennisgeving kan worden gecontacteerd of opgeëist, behouden wij ons het recht voor om de prijs van de winnaar terug te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.

12. Het valsspelen met inzendingen op welke manier dan ook (jezelf doorverwijzen met behulp van verschillende e-mails of soortgelijke tactieken) zal je diskwalificeren voor het winnen van de wedstrijd.

13. De beslissing van de initiatiefnemer met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er wordt niet gecorrespondeerd.

14. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft een deelnemer aan dat hij/zij akkoord gaat met deze voorwaarden.

15. Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig of ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De organisatie zal de nietige bepaling vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk juridisch in acht zal worden genomen.

16. Deelname aan de GiveAway staat open voor personen die in elk land wonen.

17. Op de wedstrijd en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

18. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar naam en beeltenis in publiciteitsmateriaal. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

19. De naam van de winnaar zal binnen 28 dagen na de sluitingsdatum beschikbaar zijn door ons een e-mail te sturen.

20. Deelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als aanvaarding van deze voorwaarden.

21. Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook, Twitter, Instagram of enig ander sociaal netwerk. Je verstrekt je informatie aan Stand Up Paddle Board World en niet aan een andere partij. De verstrekte informatie wordt gebruikt in combinatie met het standaard privacybeleid.

22. Eventuele klachten of vragen over de GiveAway, prijzen of deze Voorwaarden kunnen rechtstreeks naar de e-mail van de organisatie worden gestuurd: tom@standuppaddleboardworld.com.

Inhoudsopgave
In sommige gevallen verdien ik een commissie als je besluit een product aan te kopen via mijn link. Dit kost jou niets extra's, maar zorgt er wel voor dat ik de hostingrekening kan betalen 😊! Wil je hier meer over lezen, bekijk dan mijn affiliate disclaimer pagina.

Reacties zijn gesloten.

Review geschreven door: Tom

Hi! Mijn naam is Tom. Gedurende het jaar probeer ik zoveel mogelijk op een sup board te staan. Door mijn blog te lezen blijf je op de hoogte van alles wat ik test op het water :)
Interesse in de door mij geteste SUP boards? Check deze pagina!

Related Reviews